Zdolność kredytowa firmy

kalkulatorZdolność kredytowa firmy. Co jest potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej firmy?

 

Zapraszam do kontaktu,

Jacek Wójtowicz

tel. 697 166 282

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po podjęciu decyzji o poszukiwaniu finansowania najważniejszym krokiem jest zbadanie zdolności kredytowej firmy. Należy tutaj pamiętać, że każdy Bank inaczej oblicza zdolność kredytową. Bardzo ważne jest również to, że ostateczna decyzja kredytowa jest uzależniona od wielu czynników opisanych tutaj.

 

Rozpoczynamy przygotowanie do zbadania zdolności kredytowej firmy:

  • Jak banki badają zdolność kredytową firm.

Banki najczęściej udzielają finansowania w oparciu o pełny okres rozliczeniowy (cały rok podatkowy – nie w każdym przypadku jest to rok kalendarzowy). Banki zwracają również uwagę na to jak wyniki finansowe powtarzają się w roku, w którym składamy wniosek. Jeśli wyniki finansowe za rok bieżący są analogiczne lub wyższe nie będziemy mieli problemów z otrzymaniem finansowania. Jeśli wyniki finansowe za rok bieżący są dużo słabsze i brak jest wyjaśnienia tych spadków i uzasadnienia, że firma do końca roku wygeneruje analogiczny lub wyższy wynik finansowy powoduje, że firma może mieć kłopot z uzyskaniem finansowania. Do wyliczenia zdolności kredytowej firmy istotne są również przepływy przez rachunek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Jakie dane i dokumenty przygotować.

W celu zweryfikowania zdolności kredytowej firmy należy przygotować dokumenty finansowe najlepiej za rozliczony rok poprzedni oraz za okres bieżący. Do dokumentów tych należą: PIT, KPIR, ewidencja środków trwałych w przypadku firm na uproszczonej księgowości, sprawozdanie finansowe i bilans oraz rachunek zysków i strat w przypadku pełnej księgowości, oraz PIT i ewidencja przychodów w przypadku ryczałtu. Przesłanie tych dokumentów pozwala dokładniej zbadać zdolność kredytową firmy. Możliwe jest też wstępne wyliczenie zdolności kredytowej po podaniu danych w treści wiadomości. Do danych tych należą: przychód, dochód brutto oraz amortyzacja za dany okres.

  • Dane o zobowiązaniach osobistych właściciela lub wszystkich udziałowców.

W tym miejscu warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o naszych zobowiązaniach osobistych. Bardzo często Klienci zapominają o kartach kredytowych i limitach kredytowych w kontach. Zobowiązania te czasami nie są wykorzystywane i zapominamy o ich posiadaniu. Każdy limit karty kredytowej i każdy limit w koncie obciąża zdolność kredytową firmy. Analogicznie jest z kredytami ratalnymi. Do kredytów ratalnych banki (lub my sami) często dodają zlecenie stałe, co powoduje, że o niektórych zobowiązaniach zapominamy. 
W celu precyzyjnego zbadania zdolności kredytowej firmy przygotujemy zestawienie posiadanych zobowiązań z podziałem na raty, limity kart kredytowych i limity kredytowe posiadane w kontach. Dane te możemy wysłać sumarycznie w treści wiadomości lub możemy wymienić każde zobowiązanie osobno. Dobrym pomysłem jest też zaciągnięcie raportu BIK i przesłanie go do Eksperta, który ma analizować zdolność kredytowa firmy.

Pamiętajmy, że w przypadku spółek osobowych, ale również jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością banki pytają również o zobowiązania osobiste wspólników, czy udziałowców. Nie oznacza to, że w każdym przypadku zobowiązania te są brane pod uwagę do zdolności kredytowej. W bankowości detalicznej nie ma od tego odstępstw, inaczej sytuacja wygląda w Bankowości MŚP, czy korporacyjnej – w tych segmentach niektóre banki nie uwzględniają zobowiązań udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • Dane o zobowiązaniach firmy.

Podobnie jak w przypadku zobowiązań osobistych ważne jest dokładne przygotowanie danych dotyczących zobowiązań firmy, która wnioskuje o finansowanie. Do zobowiązań firmy branych pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej należą: kredyty ratalne, kredyt w rachunkach bieżących, karty kredytowe, leasingi finansowe i pożyczki leasingowe, a czasami również faktoringi. Przygotowując się do wyliczenia zdolności kredytowej warto wysłać informację zbiorczą lub szczegółową dotycząca opisanych powyżej zobowiązań.W wykonania oceny zdolności kredytowej firmy – zapraszam do KONTAKTU.

 

Zapraszam do kontaktu,

Jacek Wójtowicz

tel. 697 166 282

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.